همه مطالب سایت

جواب تمرین صفحه 17 زبان دهمجواب تمرین صفحه 17 زبان دهم

جواب تمرین صفحه 17 زبان دهم

سلام. خیلی خوش آمدید. به دنبال جواب تمرین صفحه 17 زبان دهم می گردید؟ در ...

ادامه مطلب »
متن انگلیسی درباره Saving Nature

متن انگلیسی درباره محافظت از محیط زیست

سلام. خیلی خوش آمدید. به دنبال متن انگلیسی درباره Saving Nature می گردید؟ در اینصورت ...

ادامه مطلب »
جواب سوالات صفحه 119 زبان دهم

جواب سوالات صفحه 119 زبان دهم

سلام. خیلی خوش آمدید. به دنبال جواب سوالات صفحه 119 زبان دهم می گردید؟ در ...

ادامه مطلب »
معنی فارسی متن صفحه 119 زبان دهم

معنی فارسی متن صفحه 119 زبان دهم

سلام. خیلی خوش آمدید! به دنبال معنی فارسی متن صفحه 119 زبان دهم می گردید؟ ...

ادامه مطلب »
متن صوتی تمرین صفحه 119 زبان دهم با ترجمه فارسی

متن صوتی تمرین صفحه 119 زبان دهم با ترجمه فارسی

سلام. به دنبال متن متن صوتی تمرین صفحه 119 می گردید؟ در این مطلب متن ...

ادامه مطلب »
جواب سوالات صفحه 116 زبان دهم

جواب سوالات صفحه 116 زبان دهم

سلام. خیلی خوش آمدید. به دنبال جواب سوالات صفحه 116 زبان دهم می گردید؟ در ...

ادامه مطلب »
جواب سوالات صفحه 117 زبان دهم

جواب سوالات صفحه 117 زبان دهم

سلام، خیلی خوش آمدید. به دنبال جواب سوالات صفحه 117 زبان دهم میگردید؟ در ادامه ...

ادامه مطلب »
جواب سوالات صفحه 115 زبان دهم

جواب سوالات صفحه 115 زبان دهم

سلام. خیلی خوش آمدید. در این مطلب جواب سوالات صفحه 115 زبان دهم را برایتان ...

ادامه مطلب »
جواب سوالات صفحه 113 زبان دهم

جواب سوالات صفحه 113 زبان دهم

سلام. به سایت من خوش آمدید. به دنبال جواب سوالات صفحه 113 زبان دهم می ...

ادامه مطلب »
متن مکالمه صفحه 113 زبان دهم

متن مکالمه صفحه 113 زبان دهم

سلام. خیلی خوش آمدید! دنبال متن مکالمه صفحه 113 زبان دهم میگردید؟ در ادامه این ...

ادامه مطلب »
همه لغات زبان انگلیسی کنکور

همه لغات زبان انگلیسی کنکور

سلام. من رامین توحیدی، مترجم و دبیر زبان انگلیسی هستم و از اینکه به سایتم ...

ادامه مطلب »
معنی مکالمه صفحه ۱۱۲ زبان دهم

معنی مکالمه صفحه ۱۱۲ زبان دهم

سلام، به دنبال معنی مکالمه صفحه ۱۱۲ زبان دهم میگردید؟ در ادامه این مطلب مکالمه ...

ادامه مطلب »
پاسخ سوالات صفحه 109 زبان دهم

پاسخ سوالات صفحه 109 زبان دهم

سلام. در این مطلب پاسخ سوالات صفحه 109 زبان دهم را برایتان آماده کرده ام. ...

ادامه مطلب »
ترجمه فارسی متن صفحه 107 زبان دهم

ترجمه فارسی متن صفحه 107 زبان دهم

سلام، به دنبال ترجمه فارسی متن صفحه 107 زبان دهم می گردید؟ ادامه مطلب می ...

ادامه مطلب »
پاسخ سوالات صفحه 106 زبان دهم

پاسخ سوالات صفحه 106 زبان دهم

سلام. به سایت من خیلی خوش آمدید. به دنبال پاسخ سوالات صفحه 106 زبان دهم ...

ادامه مطلب »
معنی متن صفحه 105 زبان دهم

معنی متن صفحه 105 زبان دهم

سلام. به سایت من خیلی خوش آمدید. به دنبال معنی متن صفحه 105 زبان دهم ...

ادامه مطلب »
معنی مکالمه صفحه 102 زبان دهم

معنی مکالمه صفحه 102 زبان دهم

سلام. به سایت من خوش آمدید. اگر به دنبال معنی مکالمه صفحه 102 زبان دهم ...

ادامه مطلب »
پاسخ سوالات صفحه 102 زبان دهم

پاسخ سوالات صفحه 102 زبان دهم

سلام. به سایت من خوش آمدید. اگر به دنبال پاسخ سوالات صفحه 102 زبان دهم ...

ادامه مطلب »
تمرین صفحه 101 زبان دهم

تمرین صفحه 101 زبان دهم

سلام. به سایت من خوش آمدید. به دنبال حل تمرین صفحه 101 زبان دهم می ...

ادامه مطلب »
معنی فارسی pilgrims

معنی فارسی pilgrims زبان انگلیسی دهم

سلام. به دنبال معنی فارسی عبارت pilgrims در زبان انگلیسی دهم می گردید؟ به سایت ...

ادامه مطلب »
متن عربی آیه 20 سوره عنکبوت

معنی فارسی و متن عربی آیه 20 سوره عنکبوت (زبان انگلیسی دهم)

سلام. به سایت من خوش آمدید به دنبال معنی فارسی و متن عربی آیه 20 ...

ادامه مطلب »
متن انگلیسی درباره Traveling the World

متن انگلیسی درباره Traveling the World با ترجمه فارسی

سلام. به سایت خودتون خیلی خوش آمدید. اگر برای زبان انگلیسی دهم به دنبال متن ...

ادامه مطلب »
متن انگلیسی درباره Saving Nature

متن انگلیسی درباره Saving Nature با ترجمه فارسی

سلام. به سایت من خوش آمدید. اگر به دنبال متن انگلیسی درباره Saving Nature با ...

ادامه مطلب »
متن انگلیسی درباره Fossil Fuels سوختهای فسیلی

متن انگلیسی درباره Fossil Fuels سوختهای فسیلی

سلام. خیلی خوش آمدید. به دنبال متن انگلیسی درباره Fossil Fuels سوختهای فسیلی می گردید؟ ...

ادامه مطلب »
زبان انگلیسی دوازدهم

معنی فارسی Albert Einstein won the Nobel Prize in 1921 for his experiments with solar power

سلام. خیلی خوش آمدید.  به دنبال معنی فارسی Albert Einstein won the Nobel Prize in ...

ادامه مطلب »
متن انگلیسی درباره انیشتن (آلبرت اینشتین Albert Einstein)

متن انگلیسی درباره انیشتن (آلبرت اینشتین Albert Einstein)

سلام. خوش آمدید! به دنبال متن انگلیسی درباره انیشتن (آلبرت اینشتین Albert Einstein) می گردید؟ ...

ادامه مطلب »
آموزش زبان انگلیسی با ترانه

آموزش زبان انگلیسی با آهنگ

سلام. به سایت من خوش آمدید. کنجکاو شدید که آموزش زبان انگلیسی با آهنگ چیه ...

ادامه مطلب »
زبان انگلیسی دوازدهم

معنی فارسی Renewable energy sources create three times more jobs than fossil fuels

سلام. به دنبال معنی فارسی Renewable energy sources create three times more jobs than fossil ...

ادامه مطلب »
زبان انگلیسی دوازدهم

معنی فارسی One wind turbine can produce enough electricity to power 300 homes

به دنبال معنی فارسی عبارت One wind turbine can produce enough electricity to power 300 ...

ادامه مطلب »
زبان انگلیسی دوازدهم

The first wind machine was used in ancient Persia around 300 BC فارسی

سلام به سایت من خوش آمدید، من رامین توحیدی هستم، دبیر و مترجم زبان انگلیسی. ...

ادامه مطلب »
زبان-انگلیسی-پایه-یازدهم

معنی فارسی Art increases brain’s activity (زبان انگلیسی یازدهم)

سلام. به سایت من خوش آمدید. من رامین توحیدی هستم، دبیر و مترجم زبان انگلیسی. ...

ادامه مطلب »
متن انگلیسی درباره تاثیر هنر بر مغز

متن انگلیسی درباره تاثیر هنر بر مغز

سلام. به سایت من خوش آمدید، من رامین توحیدی، دبیر و مترجم زبان انگلیسی هستم. ...

ادامه مطلب »
متن انگلیسی درباره art and culture

متن انگلیسی درباره art and culture زبان انگلیسی یازدهم

سلام. من رامین توحیدی، دبیر و مترجم زبان انگلیسی هستم. به سایت من خوش آمدید. ...

ادامه مطلب »
معنی فارسی art and culture

معنی فارسی art and culture زبان انگلیسی یازدهم

سلام، به سایت من خوش آمدید. من رامین توحیدی هستم؛ دبیر و مترجم زبان انگلیسی. ...

ادامه مطلب »
معنی فارسی Renewable Energy زبان انگلیسی دوازدهم

معنی فارسی Renewable Energy زبان انگلیسی دوازدهم

سلام. به سایت من خوش آمدید، من رامین توحیدی هستم، دبیر و مترجم زبان انگلیسی. ...

ادامه مطلب »
متن انگلیسی درباره Renewable Energy 

متن انگلیسی درباره Renewable Energy 

سلام به سایت من خوش آمدید. من رامین توحیدی، دبیر و مترجم زبان انگلیسی هستم. ...

ادامه مطلب »
متن انگلیسی درباره sense of appreciation

متن انگلیسی درباره sense of appreciation

به سایت من خوش آمدید! من رامین توحیدی هستم، دبیر و مترجم زبان انگلیسی. اگر ...

ادامه مطلب »

معنی کلمه greeting در زبان انگلیسی هفتم

به دنبال معنی کلمه greeting در زبان انگلیسی هفتم میگردید؟ معنی greeting در زبان انگلیسی ...

ادامه مطلب »

معنی مکالمه درس اول زبان انگلیسی هفتم

به دنبال معنی مکالمه درس اول زبان انگلیسی هفتم می گردید؟ متن و معنی این ...

ادامه مطلب »

معنی hurting the animal زبان انگلیسی دهم

سلام. به سایت من خوش آمدید. اگر به دنبال معنی hurting the animal زبان انگلیسی دهم ...

ادامه مطلب »
معنی جمله The Holy Quran is available in more than 100 languages

معنی جمله The Holy Quran is available in more than 100 languages

به سایت  من خوش آمدید. اگر به دنبال معنی جمله The Holy Quran is available ...

ادامه مطلب »
دانلود نمونه سوال

دانلود 1000 تست زبان انگلیسی کنکور

سلام به سایت من خوش آمدید. اگر به دنبال دانلود 1000 تست زبان انگلیسی کنکور ...

ادامه مطلب »

معنی putting out the fire زبان انگلیسی دهم

سلام. به سایت من خوش آمدید. احتمالا به دنبال معنی putting out the fire زبان ...

ادامه مطلب »

معنی ضرب المثل Birds of a feather flock together در زبان انگلیسی دوازدهم

معنی ضرب المثل Birds of a feather flock together در زبان انگلیسی دوازدهم: کبوتر با ...

ادامه مطلب »
دانلود نمونه سوال

نمونه سوال زبان انگلیسی ترم دوم یازدهم تربیت بدنی

با سلام. به سایت من خوش آمدید. اگر به دنبال نمونه سوال زبان انگلیسی ترم ...

ادامه مطلب »
دانلود نمونه سوال

نمونه سوال درس زبان انگلیسی دهم خرداد ماه

سلام. به سایت من خوش امدید اگر به دنبال نمونه سوال درس زبان انگلیسی دهم ...

ادامه مطلب »
دانلود کتاب داستان انگلیسی Big Hair Day سطح مبتدی

دانلود کتاب داستان انگلیسی Big Hair Day سطح مبتدی

در این مطلب دانلود کتاب داستان انگلیسی Big Hair Day سطح مبتدی را برای شما ...

ادامه مطلب »
آزمون تافل TOEFL چیست

آزمون تافل TOEFL چیست

می خواهید بدانید که آزمون تافل TOEFL چیست و چند نوع دارد؟ با این مطلب ...

ادامه مطلب »
Pen pal چیست و چطور یک دوست مکاتبه ای پیدا کنیم

Pen pal چیست و چطور یک دوست مکاتبه ای پیدا کنیم

سلام! به سایت من خوش آمدید. اگر به دنبال این هستید که Pen pal چیست ...

ادامه مطلب »
چطور انگلیسی یاد بگیریم

چطور انگلیسی یاد بگیریم

پاسخ به این سوال که چطور انگلیسی یاد بگیریم شاید کمی دشوار باشد اما در ...

ادامه مطلب »
دانلود جزوه کلمات زبان انگلیسی کنکور

دانلود جزوه کلمات زبان انگلیسی کنکور

سلام. به سایت من خوش آمدید. به دنبال دانلود جزوه کلمات زبان انگلیسی کنکور می ...

ادامه مطلب »
معنی عبارت Sense of Appreciation

معنی عبارت Sense of Appreciation در زبان انگلیسی دوازدهم

سلام. به سایت من خوش آمدید! به دنبال معنی عبارت Sense of Appreciation در زبان ...

ادامه مطلب »
معنی عبارت Understanding People در زبان انگلیسی یازدهم

معنی عبارت Understanding People در زبان انگلیسی یازدهم

سلام! به سایت من خوش اومدین. به دنبال معنی عبارت Understanding People در زبان انگلیسی ...

ادامه مطلب »
معنی عبارت saving nature در زبان انگلیسی دهم

معنی عبارت saving nature در زبان انگلیسی دهم

سلام!به سایت من خوش اومدین. به دنبال معنی عبارت saving nature در زبان انگلیسی دهم ...

ادامه مطلب »