تمرین صفحه 101 زبان دهم
تمرین صفحه 101 زبان دهم

تمرین صفحه 101 زبان دهم

سلام. به سایت من خوش آمدید. به دنبال حل تمرین صفحه 101 زبان دهم می گردید؟ در ادامه این مطلب تمرین این صفحه را برای شما تشریح کرده و حل نموده ام.

توجه: تمرینهای کتاب درسی برای این طراحی شده اند که شما دانش خود را به چالش کشیده و در صورتی که در جایی نیاز به مطالعه بیشتر دارید به دنبال یادگیری بیشتر باشید، پس لطفا در ابتدا  سعی کنید که خودتان تمرین را انجام دهید و در صورتی که نیاز به کمک بیشتر داشتید از مطالب موجود در این صفحه استفاده کنید.

این صفحه چهار تمرین دارد که به ترتیب به آنها می پردازیم

  1. معنی کلمه pilgrims زائرین است.
  2. معنی کلمه booklet کتابچه / جزوه است.
  3. معنی کلمه sites مکانها است.
  4. معنی کلمه vacation تعطیلات است.

خب حالا به سراغ تمرینها برویم:

1. The family spent their summer ……………. in Yasooj.

معنی جمله: خانواده ………… تابستانی خود را در یاسوج گذراندند.

بهترین گزینه برای تکمیل این جمله vacation  است: خانواده تعطیلات تابستانی خود را در یاسوج گذراندند.

2. Take this information ……………. and study it carefully.

معنی جمله: این ……………. اطلاعات را بردار و آن را با دقت مطالعه کن.

بهترین گزینه برای تکمیل این جمله booklet است: این کتابچه اطلاعات را بردار و آن را با دقت مطالعه کن.

3. Isfahan has many historical…………….

معنی جمله: اصفهان ……………. تاریخی زیادی دارد.

بهترین گزینه برای تکمیل این جمله sites است: اصفهان  مکانهای تاریخی زیادی دارد.

4. The ……………. came to Imam Reza Holy Shrine.

معنی جمله: ……………. به مرقد مطهر امام رضا (ع) آمدند.

بهترین گزینه برای تکمیل این جمله pilgrims است: زائرین به مرقد مطهر امام رضا (ع) آمدند.

 

در بالا حل تمرین صفحه 101 زبان دهم را برایتان تشریح و حل کردم، اگر تمایل دارید چند تمرین دیگر حل کنید به این صفحه مراجعه کنید.

bigtheme