جواب سوالات صفحه 116 زبان دهم
جواب سوالات صفحه 116 زبان دهم

جواب سوالات صفحه 116 زبان دهم

سلام. خیلی خوش آمدید. به دنبال جواب سوالات صفحه 116 زبان دهم می گردید؟ در ادامه این مطلب پاسخ سوالات صفحه ۱۱۶ زبان انگلیسی دهم را برایتان آماده کرده ام.
توجه: دانش آموز عزیز، لطفا با خودتان صادق باشید… تمرینهای کتاب درسی برای این طراحی شده اند که شما دانش خود را به چالش کشیده و در صورتی که در جایی نیاز به مطالعه دارید به دنبال یادگیری بیشتر باشید، پس لطفا در ابتدا سعی کنید که خودتان تمرین را انجام دهید و در صورتی که نیاز به کمک بیشتر برای جواب سوالات صفحه 116 زبان دهم داشتید از مطالب موجود در این صفحه استفاده کنید.

B. Change the following adjectives to adverbs:

معنی: صفت های زیر را به قبد تبدیل کنید

polite: politely   (مودبانه)

loud: loudly   (با بلندی)

comfortable: comfortably   (با راحتی)

wonderful: wonderfully    (با حالت شگفت انگیز)

quiet: quietly (با آرامی)

slow: slowly (به آهستگی)

cruel: cruelly (ظالمانه)

interesting: interestingly (به شکل جالب توجه)

quick: quickly   (به سرعت)

suitable: suitably (به شکل مناسب)

همانطور که در جواب سوالات صفحه 116 زبان دهم میبینید اکثر صفت ها با اضافه کردن پسوند ly- به انتهایشان تبدیل به قید حالت میشوند. اما دقت کنید که قیدهای بی قائده ای نیز وجود دارند که با اضافه کردن ly تبدیل به قید نمی شوند. برای جواب سوالات صفحه 117 که مربوط به قیدهای بی قاعده می باشند به این صفحه مراجعه نمائید. برای دیدن تمام قیدهای بی قاعده انگلیسی به این مطلب مراجعه فرمائید.

bigtheme