متن انگلیسی درباره تاثیر هنر بر مغز
متن انگلیسی درباره تاثیر هنر بر مغز

متن انگلیسی درباره تاثیر هنر بر مغز

سلام. به سایت من خوش آمدید، من رامین توحیدی، دبیر و مترجم زبان انگلیسی هستم. اگر به دنبال متن انگلیسی درباره تاثیر هنر بر مغز میگردید پیشنهاد می کنم ادامه این متن را مطالعه فرمائید.

تاثیر هنر بر مغز

There is an increasing amount of scientific evidence that proves art enhances brain function. It has an impact on brain wave patterns and emotions, the nervous system, and can actually raise serotonin levels. Art can change a person’s outlook and the way they experience the world.

Decades of research have provided more than a sufficient amount of data to prove that arts education impacts everything from overall academic achievement to social and emotional development and so much more. Research has proven the arts develop neural systems that produce a broad spectrum of benefits ranging from fine motor skills to creativity and improved emotional balance. Quite simply, the arts are invaluable to our proper functioning individually and as a society.

میزان فزاینده ای از شواهد علمی وجود دارد که اثبات می کند هنر عملکرد مغز را افزایش می دهد. این ماده بر الگوها و احساسات موج مغزی ، سیستم عصبی تأثیر دارد و در واقع می تواند سطح سروتونین را افزایش دهد. هنر می تواند نگاه و نحوه تجربه جهان را تغییر دهد.

دهه های تحقیق بیش از مقدار کافی داده فراهم کرده است تا ثابت کند آموزش هنر بر همه چیز از پیشرفت تحصیلی تا رشد اجتماعی و عاطفی و موارد دیگر تأثیر می گذارد. تحقیقات ثابت کرده است که این هنرها سیستم های عصبی ایجاد می کنند که طیف وسیعی از مزایا از مهارت های حرکتی خوب تا خلاقیت و تعادل احساسی را بهبود می بخشد. خیلی ساده ، هنرها برای عملکرد مناسب ما به صورت جداگانه و به عنوان یک جامعه بسیار ارزشمند هستند.

کلمات کلیدی:
“تاثیر هنر بر مغز”, “تاثیر هنر در مغز”, “تاثیر art بر brain”, “متن انگلیسی درباره brain”, “متن انگلیسی درباره art”, “متن انگلیسی در مورد brain”, “متن انگلیسی در مورد art”, “effect of art on brain”, “English text”, “passage”
منبع متن انگلیسی : Art and Artists
مطالب مرتبط: متون انگلیسی همراه با ترجمه

bigtheme