متن مکالمه صفحه 113 زبان دهم
متن مکالمه صفحه 113 زبان دهم

متن مکالمه صفحه 113 زبان دهم

سلام. خیلی خوش آمدید! دنبال متن مکالمه صفحه 113 زبان دهم میگردید؟ در ادامه این مطلب متن این صفحه را در اختیارتان گذاشته و آن را برایتان ترجمه نموده ام.

توجه: دانش آموز عزیز، لطفا با خودتان صادق باشید… تمرینهای کتاب درسی برای این طراحی شده اند که شما دانش خود را به چالش کشیده و در صورتی که در جایی نیاز به مطالعه بیشتر دارید به دنبال یادگیری بیشتر باشید، پس لطفا در ابتدا سعی کنید که خودتان تمرین را انجام دهید و در صورتی که نیاز به کمک بیشتر برای متن انگلیسی و ترجمه مکالمه صفحه 113 زبان انگلیسی دهم داشتید از مطالب موجود در این صفحه استفاده کنید.

Conversation 1

A: Are you OK?

حالت خوبه؟

B: No. I feel sick. I should visit a doctor.

احساس میکنم مریضم. باید برم دکتر

A: Can you go by yourself?

میتونی خودت بری؟

B: I called my wife. She’s on her way.

به زنم زنگ زدم. داره میاد

A: Can I help you?

میتونم بهت کمک کنم؟

B: Yes, please help me go out.

بله لطفا کمکم کن که بیرون بروم.

 

Conversation 2

A: Miss, may I go out?

خانم، ممکنه برم بیرون؟

B: What’s the problem?

مشکل چیه؟

A: I must take my medicine at nine.

باید ساعت 9 دارو بخورم.

B: OK, you may go. But you should come back soon.

بسیار خب، میتونی بری بیرون. اما باید زود برگردی.

A: Yes, Ma’am thank you!

بله خانم. ممنونم.

 

در صورتی که به پاسخ سوالات صفحه 113 نیاز دارید به این صفحه مراجعه کنید.

در صورتی که به مکالمه انگلیسی درباره سلامتی نیاز دارید به این مطلب مراجعه کنید.

bigtheme