معنی عبارت Sense of Appreciation
معنی عبارت Sense of Appreciation

معنی عبارت Sense of Appreciation در زبان انگلیسی دوازدهم

سلام. به سایت من خوش آمدید! به دنبال معنی عبارت Sense of Appreciation در زبان انگلیسی سال دوازدهم می گردید؟

عبارت Sense of Appreciation برای اولین بار در کتاب سال دوازدهم در صفحه 15 کتاب درسی قرار دارد.

کلمه sense  برای ما فارسی زبانان به راحتی قابل درک است چون که این کلمه بخشی از کلمه سنسور (sensor) در زبان فارسی است. sensor به معنی حسگر است پس می توان نتیجه گرفت که sense  به معنی حس و حس کردن است.

کلمه appreciation هم به نوعی در زبان انگلیسی سال یازدهم آموزش داده شده است. در درس سوم زبان انگلیسی سال یازدهم کلمه appreciate رو به معنی تحسین کردن و قدردانی کردن دیده ایم. حال کلمه appreciation  شکل اسمی این کلمه هست به معنی “قدردانی”.

پس معنی عبارت Sense of Appreciation به معنی “حس قدردانی” می باشد.

عبارت Sense of Appreciation در دیکشنری انگلیسی به انگلیسی”

bigtheme