معنی مکالمه درس اول زبان انگلیسی هفتم

به دنبال معنی مکالمه درس اول زبان انگلیسی هفتم می گردید؟ متن و معنی این دیالوگ را برایتان در زیر آماده کرده ام. به یاد داشته باشید که استفاده از ترجمه مکالمه درس اول زبان انگلیسی هفتم فقط برای رفع اشکال است و اگر دبیرتان از شما خواسته که خودتان این کار را انجام بدهید هرگز فقط یک کپی کننده نباشید. ابتاد خودتان سعی کنید این مکالمه (معنی مکالمه درس اول زبان انگلیسی هفتم) را ترجمه کنید و سپس ترجمه خود را با متن زیر مقایسه نمائید.

معنی مکالمه درس اول زبان انگلیسی هفتم

 

Teacher: Hi, class!

معلم: سلام کلاس!

Students: Hello, Teacher.

دانش آموزان: سلام ، معلم (استاد).

Teacher: Thank you, sit down, please. I’m your English teacher. My name is Ahmad Karimi. Now, you tell me your names. What’s your name?

معلم: متشکرم ، لطفاً بنشینید. من معلم انگلیسی شما هستم. اسم من احمد کریمی است. حالا ، شما اسامی خود را به من بگویید. اسم شما چیه؟

Student 1: My name is Ali Mohammadi.

دانش آموز 1: نام من علی محمدی است.

Teacher: How are you, Ali?

معلم: حالت چطوره علی؟

Student 1: Fine, thank you.

دانش آموز 1: خوبم ، ممنون

Teacher: And what’s your name?

معلم: و نام شما چیست؟

Student 2: My name is ……… .

دانش آموز 2: اسم من ……… است.

همانطور که در بالا مشاهده نمودید معنی مکالمه درس اول زبان انگلیسی هفتم بسیار ساده است و به سادگی می توانید آن را یاد بگیرید.

برای مشاهده سایر مطالب مربوط به زبان انگلیسی هفتم به این صفحه مراجعه نمایید.

به دنبال مطالب جالبی در خصوص مکالمه درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم می گردید؟ به اینجا سری بزنید.

bigtheme