معنی مکالمه صفحه ۱۱۲ زبان دهم
معنی مکالمه صفحه ۱۱۲ زبان دهم

معنی مکالمه صفحه ۱۱۲ زبان دهم

سلام، به دنبال معنی مکالمه صفحه ۱۱۲ زبان دهم میگردید؟ در ادامه این مطلب مکالمه صفحه 112 زبان دهم را برایتان شرح داده ام.

مکالمه صفحه 112 زبان انگلیسی دهم در مورد استفاده از مدالها در مکالمه است.

*****

May I use your camera for my trip?

ممکنه که دوربینت رو برای مسافرتم قرض بگیرم؟

 

Honestly, no. I need it this week. You should buy a camera for yourself.

صادقانه، نه. من این هفته بهش نیاز دارم. تو باید برای خودت یک دوربین بخری

But I can’t pay for it now. I should pay for the ticket and other things.

اما من نمیتونم الان براش پول خرج کنم. باید پول بلیط و چیزهای دیگه رو بدم.

 

Well, you may ask Parvin. She can help you.

خب ممکنه از پروین بخوای. او میتونه بهت کمک کنه.

*****

اگر میخواهید گرامر مدالها را بهتر یاد بگیرید هم می توانید به این صفحه مراجعه کنید.

همانطور که در بالا مشاهده کردید، معنی مکالمه صفحه ۱۱۲ زبان دهم بسیار و قابل درک است. اگر به مکلمه انگلیسی درباره مسافرت نیاز دارید می توانید به این صفحه مراجعه کنید.

bigtheme