معنی مکالمه صفحه 19 زبان انگلیسی دهم
معنی مکالمه صفحه 19 زبان انگلیسی دهم

معنی مکالمه صفحه 19 زبان انگلیسی دهم

سلام، به سایت من خوش آمدید. به دنبال معنی مکالمه صفحه 19 زبان انگلیسی دهم می گردید؟ در این مطلب از سایت آموزشی رامین توحیدی معنی مکالمه درس اول زبان دهم را برایتان آماده کرده ام.

توجه: دانش آموز عزیز، لطفا با خودتان صادق باشید… تمرینهای کتاب درسی برای این طراحی شده اند که شما دانش خود را به چالش کشیده و در صورتی که در جایی نیاز به مطالعه دارید به دنبال یادگیری بیشتر باشید، پس لطفا در ابتدا سعی کنید که خودتان تمرین را انجام دهید و در صورتی که نیاز به کمک بیشتر برای ترجمه مکالمه صفحه 19 زبان دهم داشتید از مطالب موجود در این صفحه استفاده کنید.

در ابتدا باید معنی کلمات قسمت Word Bank (بانک لغت) را یاد بگیریم:

در معرض خطر endangered
 زنده alive
 افزایش increase
شنیدن hear
محافظت کردن protect
برای مثال for example

حال به سراغ معنی متن مکالمه می رویم:

Maryam is visiting the Museum of Nature and Wildlife. She’s talking to Mr. Razavi, who works in the museum.

مریم در حال بازدید از موزه طبیعت و حیات وحش است. او با آقای رضوی که در موزه کار می کند صحبت می کند.

Maryam: Excuse me, what is it? Is it a leopard?

مریم: ببخشید اون چیه؟ آیا پلنگ است؟

 

 

Mr. Razavi: No, it is a cheetah.

آقای رضوی: نه، یوزپلنگ است.

 

 

Maryam: Oh, a cheetah?

مریم: اوه یوزپلنگ؟

Mr. Razavi: Yeah, an Iranian cheetah. It is an endangered animal.

 

آقای رضوی: آره یوزپلنگ ایرانی. این حیوان در خطر انقراض است.

 

Maryam: I know. I heard around 70 of them are alive. Yes?

مریم: میدونم. من شنیدم حدود 70 تا از آنها زنده هستند. آره؟

 

Mr. Razavi: Right, but the number will increase.

آقای رضوی: درست است، اما تعداد آنها افزایش خواهد یافت.

 

Maryam: Really?! How?

مریم: واقعا؟! چگونه؟

Mr. Razavi: Well, we have some plans. For example, we are going to protect their homes, to make movies about their life, and to teach people how to take more care of them.

آقای رضوی: خب ما برنامه هایی داریم. به عنوان مثال، ما قرار است از خانه های آنها محافظت کنیم، فیلم هایی در مورد زندگی آنها بسازیم و به مردم آموزش دهیم که چگونه بیشتر از آنها مراقبت کنند.

 

همانطور که در بالا مشاهده کردید معنی مکالمه صفحه ۱۹ زبان انگلیسی دهم را برایتان شرح دادم. اگر تمایل دارید یک متن انگلیسی درباره یوز پلنگ ایرانی به این مطلب را مطالعه نمایید. در صورت تمایل به شنیدن یک فایل صوتی مرتبط با معنی مکالمه صفحه 19 زبان انگلیسی دهم به این سایت مراجعه کنید.
bigtheme