معنی hurting the animal زبان انگلیسی دهم

سلام. به سایت من خوش آمدید. اگر به دنبال معنی hurting the animal زبان انگلیسی دهم می گردید ادامه این پست را مطالعه فرمائید.

در صفحه 17 زبان انگلیسی پایه دهم (Vision 1) عبارت hurting the animal به چشم می خورد. این عبارت حاوی دو کلمه است:

معنی کلمه hurt : صدمه زدن، آسیب رساندن، آسیب دیدن است.

معنی کلمه animal : حیوان است.

با توجه به بخشهای عبارت فوق، معنی hurting the animal زبان انگلیسی دهم آسیب رساندن به حیوان است. ing که در انتهای hurt قرار گرفته است این فعل را تبدیل به اسم مصدر (Gerund) کرده که این موضوع مربوطه به درس دوم زبان انگلیسی یازدهم می باشد.

برای دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه دهم میتوانید اینجا را لمس کنید.

 

bigtheme