معنی putting out the fire زبان انگلیسی دهم

سلام. به سایت من خوش آمدید. احتمالا به دنبال معنی putting out the fire زبان انگلیسی دهم در صفحه 17 کتاب درسی  می گردید.

خب بیایید نگاهی به معنای بخش های این عبارت بیاندازیم.

put out: خاموش کردن

fire : آتش

پس معنی putting out the fire زبان انگلیسی دهم خاموش کردن آتش است. توجه نمایید که ing که در انتهای put قرار گرفته این فعل را تبدیل به اسم مصدر (Gerund) کرده است. این مبحث گرامری را در درس دوم سال یازدهم به صورت کامل خواهیم خواند.

برای اطلاعات بیشتر میتونید به این سایت مراجعه کنید: Wiktionary

 

bigtheme