پاسخ سوالات صفحه 109 زبان دهم
پاسخ سوالات صفحه 109 زبان دهم

پاسخ سوالات صفحه 109 زبان دهم

سلام. در این مطلب پاسخ سوالات صفحه 109 زبان دهم را برایتان آماده کرده ام. توجه: دانش آموز عزیز، لطفا با خودتان صادق باشید… تمرینهای کتاب درسی برای این طراحی شده اند که شما دانش خود را به چالش کشیده و در صورتی که در جایی نیاز به مطالعه بیشتر دارید به دنبال یادگیری بیشتر باشید، پس لطفا در ابتدا  سعی کنید که خودتان تمرین را انجام دهید و در صورتی که نیاز به کمک بیشتر برای پاسخ سوالات صفحه 109 زبان دهم داشتید از مطالب موجود در این صفحه استفاده کنید.

C. Tell your teacher how ‘can, may, must, and should’ are used in a sentence. How are their meanings different?

معنی سوال: به معلمتان بگویید که “can, may, must و should” چگونه در یک جمله به کار می روند؟

پاسخ به انگلیسی:

These modals are used before main verbs. When we add them before a verb, it must be used as ‘base form’.

معنی فارسی:

این فعلهای مدال قبل از فعلهای اصلی به کار می روند. وقتی که از آنها قبل از یک فعل استفاده کنیم، این فعل باید به صورت پایه به کار رود.

 

D. Read the ‘Conversation’ and underline all ‘modals’.

معنی سوال: مکالمه (صفحه 102) را بخوانید و زیر همه مُدالها خط بکشید.

 

E. Use appropriate modal to complete the following sentences.

معنی سوال: از مُدال مناسب برای کامل کردن جملات زیر استفاده کنید.

1. When people get the flu, they (must/can) visit a doctor.

معنی: وقتی افراد آنفولانزا میگیرند، آنها باید یک دکتر را ملاقات کنند.

 

2. There are many clouds in the sky. It (may/can) rain.

معنی: ابرهای زیادی در آسمان وجود دارد، ممکن است باران ببارد.

 

3. I like to travel to Spain. I (should/may) learn Spanish.

معنی: من دوست دارم به اسپانیا سفر کنم، من باید اسپانیایی یاد بگیرم.

 

4. He (must not /may not) do more exercises. His heart is very weak.

معنی: او نباید بیش از این ورزش کند. قلبش ضعیف است.

 

5. You (shouldn’t /cannot) listen to loud music. It hurts your ears.

معنی: شما نباید با صدای بلند به موسیقی گوش کنید. این به گوشهایتان آسیب می رساند.

F. Pair up and ask and answer the following questions.

معنی سوال: با هم در گروه های دونفره کار کنید و سوالات زیر را پاسخ دهید.

نکته مهم: پاسخ به این سوالات کاملا شخصی و متفاوت است اما می توانید از الگوهای زیر استفاده کنید.

1. Can you buy air tickets online?

معنی: آیا شما میتوانید بلیط هواپیما را آنلاین بخیرد؟

Yes, I can. I can buy tickets in websites.

بله می توانم. من میتوانم در سایتها بلیط بخرم.

 

 

2. May I use your pencil?

معنی: ممکنه از مدادت استفاده کنم؟

Yes, you may. Here you are.

بله ممکنه. بفرمائید.

 

3. Should your friend help you with your lessons?

معنی: آیا دوستت باید در درسها به شما کمک کند؟

No, he shouldn’t. I don’t need help.

نه، نباید. من به کمک نیاز ندارم.

 

4. Can you swim?

معنی: میتونی شنا کنی؟

Yes, I can. I’m a good swimmer.

بله میتونم. من شناگر خوبی هستم.

 

5. Must we finish our English book before Khordad?

معنی: آیا باید (مجبوریم) کتابمان رو قبل از خرداد تمام کنیم؟

Yes, we must. The exams start in Khordad.

بله، باید (مجبوریم). امتحانات در خرداد شروع می شوند.

 

در بالا جواب سوالات صفحه 109 زبان انگلیسی دهم را مشاهده کردید. اگر به معنی متن صفحه 107 نیاز دارید به این صفحه راجعه کنید. همچنین برای درک بهتر مدالها می توانید به این سایت سری بزنید.

bigtheme